Psoriáza

Najnovšie a najefektývnejšie metódy potláčania psoriázi z USA zasahujúce do podstaty ochorenia ako aj odstránenie existujúcich symptómov.
Žiadna biologická liečba, žiadne kartikoidy. Naše terapie sú založené na odstránení podstaty ochorenia a to až na bunkovej úrovin. Terapie sú úplne bezbolestné a bez nepríjemných sprievodných javou ako sú páchnuce tekutiny a nepríjemné maste. Konzultácie sú možné výlučne vo forme telefonickej rezervácie na čísle 02/20705535.
Konzultácie sa uskutočňujú v dňoch utorok 15 - 20 hod a štvrtok 15 - 20 hod, v Bratislave na ulici Vajnorská 76 v ichtyoterapeutickom centre ADRIA, mail info@ichtyoterapia.sk, web: ichtyoterapia.sk.
Konzultácia je spoplatnená čiastkou 79 eur, táto čiastka nie je preplácana zdravotnou poisťovňou. V cene je zahrnutá konzultácia, založenie elektronickej karty, diagnostika ochorenia a možná bezplatná skúška jedno hodinovej ichtyoterapie ( kúpeľ vo vode s rybičkami Garra rufa nazývané tiež Doktor Ryba, len pre pacientov ktorý sú bez kartikoidov, antikoncepcie a antibiotík).