Laserová terapia

Laserová terapia s BIOquantom

BIOquant je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.

BIOquant je určený pre celú rodinu, pre zdravých aj chorých, mladých aj starých.Odporúčame ho každému pre lepší a kvalitnejší život, vhodný na domáce použitie, ako aj použitie v nemocniciach a liečebných centrách. BIOquant je registrované medicínske zariadenie podľa príslušných štandardov.

Efektívnosť metodiky BIOquantu je porovnateľná s vnútrožilovým ožarovaním krvi, ale svojou neinvazívnosťou umožňuje oveľa viac aplikácií a tým má aj oveľa väčší efekt na krv a jej komponenty.

Používajte 3x do týždňa ako prevenciu a každý deň ako liečbu.


BIOquant je laserový prístroj:

 • Používaný ako prevencia aj ako liečebná pomôcka
 • Určený na použitie doma i v zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách
 • Normalizujúci imunitný systém
 • Ovplyvňujúci aktivitu enzýmov
 • Aktivujúci všetky zložky krvi
 • Ožarujúci nosovú dutinu a spodnú časť lebečnú
 • Ožarujúci krv prúdiacu cievami v tejto oblasti
 • Ožarujúci krv prúdiacu cievami v tejto oblasti
 • Ožarujúci nervové zakončenia v tejto oblasti
 • Zakladajúci sa na laserovom červenom svetle
 • Stimulujúci centrálnu nervovú sústavu
 • Stabilizujúci hormonálny systém
 • Vhodný aj na povrchové aplikácie

Ďalšie informácie

Pozrite tiež...

Cenník

Názov Počet dní Dĺžka trvania Cena
BioQuant 1 deň 30 minút 15 €
BioQuant terapia 10 dní 30 minút 120 €