Drogové testy

Pre všetky drogové testy je potrebná objednávka. Výsledky všetkých testov sú štandardne do 24 hodín. V prípade potreby je možné výsledky skrátiť na 3 hodiny za príplatok 30% z ceny testu

Test THC

marihuana, hašiš

30 €
Kanabinoidy, hlavne THC - tetrahydrokanabinol - sú účinnou látkou, ktorá je obsiahnutá najmä vo vrcholčekoch a šiškách samičích rastlín konope - marihuana, a lepkavej živici - hašiš. THC je halucinogénna látka, spôsobuje stav uvoľnenosti, dobrej nálady, eufórie. Metabolity konope sa využívajú pri liečbe akútneho glaukómu, nevoľnosti pri chemoterapii. Vyššie dávky spôsobujú poškodenie CNS, stratu koordinácie, náhle straty pamäti, úzkosť, paranoju, depresie, halucinácie, zvýšenie srdcovej frekvencie. Marihuana sa metabolizuje v pečeni a vylučuje močom vo forme 11-nor-delta-9-tetrahydrokanabinol-9-karboxylovej kyseliny a jej glukuronidu. Toto vyšetrenie stanoví THC a jeho karboxylové metabolity v ľudskom moči v koncentrácii nad 50 ng/ml.

Test MET

metamfetamín

30 €
Metamfetamín je silné sympatikomimetikum využívané v humánnej terapii. Jeho akútne podanie vo vyššej dávke vedie k zvýšenej stimulácii CNS a navodzuje eufóriu, bdelosť a pocit zvýšenej energie a sily. Predávkovanie vedie k úzkosti, paranoji, psychotickému správaniu a srdcovým arytmiám. Psychotické správanie pri predávkovaní je ťažké odlíšiť od schizofrénie. 40% požitého metamfetamínu sa vylučuje močom v nezmenenej forme, zvyšok ako amfetamín a jeho oxidačné a deaminačné deriváty. Prítomnosť metamfetamínu v moči teda signalizuje jeho používanie. Toto vyšetrenie stanoví metamfetamín v ľudskom moči v koncentrácii nad 500 ng/ml.

Test MDMA

Extáza

30 €
MDMA (3,4-metyléndioxymetamfetamín) je N-metylovým analógom MDA (metyléndioxyamfetamín) s podobnými vlastnosťami ako meskalín (halucinogén) a amfetamíny (stimulanty). Amfetamíny patria z farmakologického hľadiska medzi psychostimulanciá. Po užití vedú k rýchlemu fyzickému a psychickému povzbudeniu, k pocitom extrapotencie k duševným aj fyzickým výkonom. K fyzickým prejavom akútneho ovplyvnenia drogou patrí nekľud, zvýšená frekvencia srdca, sucho v ústach, pocity búšenia srdca. Opakované expozície amfetamínmi vedú k stavom úplnej vyprahnutosti, nedostaku vôľového uvažovania a konania, nesústredenosti, neadekvátneho správania. Extáza sa distribuuje v tabletkách, želatínových kapsulách, niekedy v ampulkách, skladačkách. Účinného analógu býva od 50 mg do 180 mg. Užíva sa ústne (ako tabletka), niekedy sa šnupe. Účinok sa dostavuje do 30 až 60 minút. Vrcholí po 1,5 hodine, postupne do 6 až 10 hodín účinok opadáva. Toto vyšetrenie stanoví MDMA a jeho metabolity v ľudskom moči v koncentrácii nad 500 ng/ml 4 dni po požití.

Test MOP

opiáty, morfín, heroín

30 €
Opiáty ako heroín, morfín a kodeín sa získavajú z ópiovej živice, ktorej zdrojom sú nezrelé makovice. Heroín a kodeín sa v tele rýchle metabolizujú na morfín a vylučujú močom vo forme morfínu alebo morfínglukuronidu. Toto vyšetrenie má skríningový charakter stanoví morfín v ľudskom moči v koncentrácii nad 300 ng/ml.

Multiparametrový test 5 v 1

amfetamín, kokaín, metamfetamín, morfín, heroín, opiáty, kanabinoidy, marihuana, hašiš

40 €
Test reaguje na prítomnosť 1000 ng/ml amfetamínu, 300mg/ml benzoylekgonínu (kokaínový metabolit), 1000 ng/ml metamfetamínu, 300 ng/ml metadonu, 300 ng/ml morfínu, 2000 ng/ml opiátov, 500 ng/mL MDMA (extáza), 50 ng/ml 11-nor-Δ9-THC-9 COOH (THC) bez nutnosti použitia iného nástroja.

Multiparametrový test 10 v 2

amfetamín, barbituráty, benzodiazepíny, kokaín, metadon, metamfetamín, morfín, heroín, opiáty, extáza, kanabinoidy, marihuana, hašiš, tricyklické antidepresíva

50 €
Test reaguje na prítomnosť 1000 ng/ml amfetamínu, 300ng/ml sekobarbitalu (barbiturátový metabolit), 300 ng/ml oxazepamu (benzodiazepinový metabolit), 300mg/ml benzoylekgonínu (kokaínový metabolit), 1000 ng/ml metamfetamínu, 300 ng/ml metadonu, 300 ng/ml morfínu, 2000 ng/ml opiátov, 1000 ng/ml tricyklických antidepresív, 500 ng/mL MDMA (extáza), 50 ng/ml 11-nor-Δ9-THC-9 COOH (THC) bez nutnosti použitia iného nástroja.

Test BAR

barbituráty

30 €
Barbituráty v malom množstve obsahujú skoro všetky sedatíva a analgetiká. Ich požitie vo väčších množstvách býva najčastejšie pokusom o samovraždu u dospelých, u detí nekontrolovaným požitím liekov. Podávajú sa orálne alebo injekčne - i.v., i.m. Delia sa na barbituráty rýchlo pôsobiace (pentobarbital, secobarbital) - do 15 min.; tie sa metabolizujú v tele, a barbituráty, ktoré pôsobia až za 24 hod. a viac (fenobarbital); tie sa vylučujú močom v nezmenenej forme. Toto vyšetrenie stanoví oba druhy barbiturátov v ľudskom moči v koncentrácii nad 300 ng/ml ešte 4 dni po požití.

Test BZO

benzodiazepíny

30 €
Benzodiazepíny sa používajú v terapii ako anxiolytiká, antikonvulzíva, myorelaxanciá, sedatíva, hypnotiká. Ich deriváty navodzujú spánok, tlmia limbické, talamické a hypotalamické okruhy, emotívne senzorické a vegetatívne vzruchy. Zvyčajne sa podávajú orálne - vtedy sa metabolizujú v pečeni, alebo intravenózne - postihujú mozog a vnútorné orgány, potom postupne tkanivá, svaly, tuk. Toto vyšetrenie stanoví benzodiazepín v ľudskom moči v koncentrácii nad 300 ng/ml ešte 7 dní po požití.

Test PCP

phencyklidín

30 €
Tvrdá droga, známa tiež ako PCP, angel dust, anielsky prach alebo whack. Až do polovice 60. rokov uznávaný ako anestetikum. Vo forme prášku, tablet alebo tekutiny. Test reaguje na prítomnosť 25 ng/ml fencyclidínu bez nutnosti použitia iného nástroja.